gestion hospitalaria tras covid19

LA IMPORTÀNCIA DE LES NOVES NECESSITATS EN LA GESTIÓ HOSPITALÀRIA AMB LA COVID-19

La Covid-19 ha provocat una transformació en la gestió i organització del sistema sanitari i això ha suposat una oportunitat pel desenvolupament del Market Research.

“Conèixer i entendre els nous problemes en l’assistència sanitària és un objectiu necessari d’investigació per la Indústria a l’hora de cobrir les necessitats dels seus clients”.

IMPACTE DE LA COVID A LA SANITAT

El sistema sanitari ha patit, com no podia ser d’una altra manera i d’una manera profunda i directa, les conseqüències de la COVID-19. Pacients, metges i especialment l’organització dels centres sanitaris i hospitalaris han hagut d’adaptar-se ràpidament i amb esforç a les noves mesures de prevenció del virus.

Totes les especialitats mèdiques han cercat d’ajornar, d’una manera o una altra, l’assistència presencial dels més vulnerables en els hospitals com a mesura més eficaç contra els contagis. Nombroses especialitats, encara i no estar directament vinculades amb la COVID, s’han vist obligades a tancar quiròfans, suspendre tractaments, derivar pacients a altres centres o cancel·lar visites de seguiment. Només a Catalunya, es va produir una disminució del 66% de les visites a Urgències i Atenció Primària[1].

D’ençà que es va decretar l’estat d’alarma a Espanya, la implementació de la telemedicina ha sigut, sense cap mena de dubte, una de les respostes més efectives del sistema. No obstant això, no ha sigut l’única solució posada en marxa. Els hospitals han desenvolupat paral·lelament protocols interns de treball i relacionats amb les visites presencials (sense anar més lluny, en quins casos està permès acompanyar un pacient). O també iniciatives com la creació de consultes multidisciplinàries per disminuir el nombre de visites a l’hospital.

L’aparició de la COVID-19 ha generat múltiples i importants canvis en el sistema sanitari i aquests són només uns exemples. El sistema s’ha transformat i és necessari entendre com: quins canvis han vingut a quedar-se i quines noves necessitats tenen els nostres clients i pacients. El Market Research torna a ser la pràctica encarregada, una vegada més, a entendre i analitzar la situació actual i identificar possibles abordatges i solucions. Aquí i ara, la Indústria té l’oportunitat de conèixer i entendre en tota la seva extensió i complexitat la nova situació en la qual es troba el sector i com ha de reaccionar.

 

EL FUTUR DEL MARKET RESEARCH

És ben sabut que en les darreres dècades el Market Research a Farma ha evolucionat significativament incorporant modificacions i millores per seguir sent una pràctica essencial i de valor per la Indústria. En un principi la investigació estava centrada únicament en el producte, en conèixer dades de vendes i la percepció de clients sobre la competència.

A partir d’aquí, el Market Research va experimentar un canvi fonamental amb la consolidació de l’enfocament a client en la investigació qualitativa. L’objectiu va passar a entendre la visió, actitud i preferència dels diversos perfils mèdics. Conèixer les seves necessitats i expectatives en la pràctica mèdica va resultar clau per una estratègia de comercialització més efectiva.

No obstant això, les carències d’aquest enfocament producte-client eren evidents a l’hora de desenvolupar nous serveis de valor pel sistema. És per això, que l’abordatge integral del pacient i el seu entorn en la investigació de mercats va esdevenir un element important per a la seva evolució. Entendre el Patient Journey i conèixer l’experiència dels pacients ha sigut i continua sent crític per millorar els circuits de derivació i assistencials, així com per oferir nous i millors serveis de salut.

El viratge de l’enfocament a producte a l’enfocament pacient va suposar un canvi de paradigma. Avui novament, immersos en la complexitat realitat de la COVID-19, el Market Research ha d’afrontar-se a nous reptes d’investigació i coneixement a on aportar valor. I amb això ens referim a entendre els models de gestió de serveis per la identificació de punts de dolor i bones pràctiques que permetin millorar el conjunt del sistema.

 

ENTENDRE ELS CANVIS EN LA GESTIÓ SANITÀRIA

En aquest nou escenari, amb nous models de gestió i funcionament, ja no serà suficient pel Market Research continuar amb la feina realitzada fins ara sinó que serà necessari anar més enllà i comprendre la reorganització de serveis que han patit els hospitals:

  1. Entendre el context i la nova gestió amb l’objectiu d’identificar diferents models desenvolupats durant la pandèmica. Aquells models de gestió òptims i de referència a divulgar, però també aquells models de gestió ineficient on existeix una oportunitat de col·laborar i aportar valor.
  2. Dissenyar models de gestió ideal que responguin a les característiques de cada centre i les seves necessitats, però que en tot cas, contemplen aspectes essencials lligats a l’eficiència i la qualitat del sistema (criteris d’aplicació de la telemedicina, reducció de llistes d’espera, protocols de funcionament, coordinació dels professionals i recursos disponibles).

 

És important destacar que algunes empreses de la Indústria Farmacèutica ja han començat a desenvolupar aquest camí. De la mateixa manera, també és interessant mostrar com la participació dels especialistes i caps de serveis serà crítica en aquest procés. La part positiva és què, independentment dels contratemps mencionats per la Covid-19, els professionals sanitaris han demostrat més que mai en aquests dies la seva predisposició a seguir col·laborant en la investigació de mercats i en aquest tipus de projectes, perquè tenen evidència de que, compartint el seu coneixement i experiència, això porta a una millora de la seva pràctica clínica i del sistema sanitari.

 

___

[1] Redacción médica (2020), “Coronavirus Cataluña: los pacientes en Urgencias y Primaria caen un 66%”. Disponible a: https://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/coronavirus-cataluna-pacientes-urgencias-primaria-caen–9057

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail