LEGO per alinear VISIONS

Fins fa ben poc, els tan coneguts maons multicolors estaven pensats exclusivament per a un públic infantil. No obstant això, avui dia formen part d’una nova metodologia utilitzada per les empreses per afrontar múltiples reptes de negoci que requereixen de la col·laboració dels seus membres.

Des de l’àrea d’innovació, a l’àrea de recursos humans, passant per l’alta direcció poden arribar a utilitzar aquest “JOC” per desenvolupar tot el potencial dels seus equips de treball.

Lego Serious Play es converteix en la base per fomentar la discussió grupal, l’intercanvi de coneixements i la presa de decisions a partir de la utilització d’habilitats visuals, auditives i cinestèsiques.

I és en l’àrea de desenvolupament d’equips rendiment, on LEGO pot jugar una tasca primordial. LEGO Serious Play es presenta com una eina efectiva per ajudar a convergir les motivacions individuals amb la visió de l’empresa / equip, ajudant en el desenvolupament efectiu de l’estratègia de manera alineada amb les motivacions de les persones.

A través de la creació de blocs i estructures que representen de manera abstracta la identitat personal i la de l’equip es forma un diàleg en el qual s’identifiquen els principals punts sensibles a tractar.

Un dels grans beneficis de Lego Serious Play és que permet generar una conversa entre iguals i garanteix la mateixa participació en el procés de construcció per part de tots, superant barreres jeràrquiques i organitzatives.

LEGO Serious Play es presenta com una eina efectiva per convergir les motivacions individuals amb la visió de l'empresa.

Com funciona exactament LEGO Serious Play?

  • En primer lloc, es planteja una pregunta o desafiament als participants.
  • En segon lloc, es construeixen models individuals responent a aquesta pregunta o desafiament, amb base en el que cada participant sap i imagina. Les peces ajuden a crear una història que li donarà sentit a el model.
  • En tercer lloc, els participants comparteixen aquests models i les històries creades a la resta.
  • El procés culmina amb la co-creació d’estructures que expressen els objectius de el grup i els compromisos personals que adquireix cada integrant, fomentant la reflexió com a forma de connectar les creacions amb la realitat.

Una metodologia fonamental per integrar de manera efectiva les visions d’un equip en un projecte comú. El que significa més participació, més insights, més coneixement i en última instància, més compromís per a una ràpida implementació. Us animem a provar-la!

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail