LEGO per alinear VISIONS

Un dels reptes clau per un equip d’un departament o d’una organització és estar alineats en una mateixa visió comuna. Si bé és cert, moltes empreses tenen dificultats per aconseguir aquest objectiu. En aquest context, LEGO Serious Play es presenta com una eina efectiva per convergir les motivacions individuals amb la visió de l’empresa.
Mitjançant la creació de blocs i estructures que representen de manera abstracta la identitat personal i la de l’equip, es forma un diàleg en el qual s’identifiquen els principals punts a tractar. El procés culmina amb la co-creació d’estructures que expressen els objectius del grup i els compromisos personals que adquireix cada integrant.

LEGO Serious Play es presenta com una eina efectiva per convergir les motivacions individuals amb la visió de l'empresa.

LEGO Serious Play és a més una tècnica que permet generar una conversa entre iguals i garantir la mateixa participació en el procés de construcció, superant barreres jeràrquiques i organitzatives. LEGO Serious Play es converteix així en una metodologia fonamental per integrar de manera efectiva les visions d’un equip en un projecte comú generant accions i compromisos que poden materialitzar-se al dia següent de finalitzar la sessió. Us animem a provar-la, no us decepcionarà!

FacebookTwitterLinkedInGoogle+WhatsAppEmail