Definint projectes estratègics en el sector de l’alimentació gourmet

En el marc de la jornada de reflexió estratègica anual, el nostre client – un clúster de l’alimentació gourmet – vol analitzar els principals reptes del sector.

L’objectiu principal és definir, en una jornada col·laborativa entre els membres del clúster, els principals projectes estratègics que el clúster ha d’impulsar en els propers 3 anys.

2 grups de treball

Abordatge a través de la metodologia de les 4 lents

6 projectes estratègics a abordar