Innovació en la sostenibilitat com a valor visible per al client

El nostre client -un productor de vins i caves- pretenia millorar la visibilitat de les seves iniciatives en matèria de sostenibilitat i RSC desenvolupades.

L’objectiu final era ajudar a l’empresa en el procés de reflexió estratègica sobre com transformar els projectes realitzats per al mercat, client i consumidor final ideant una estratègia de comunicació i una proposta de valor que demostrés la constant evolució del seu model de gestió per a aconseguir una major responsabilitat amb l’entorn.

Fase 1
Anàlisi de l'estat en matèria de sostenibilitat:

Sessió d’anàlisi del recorregut de l’empresa mitjançant l’ús de tècniques de Visual Thinking, Benchmark sectorial i anàlisi del posicionament desitjat per a l’empresa.

Fase 2
Anàlisi de la situació en material de responsabilitat social en l'organització

Entendre en profunditat les accions realitzades al voltant de la RSC i identificació d’accions futures a través d’un brainstorming per donar més visibilitat a les iniciatives promogudes per l’empresa.