Innovant en la comunicació a client

El nostre client – empresa catalana del sector de l’alimentació – s’enfrontava al repte de donar visibilitat a la marca i els seus productes a través de la definició d’un Pla de Comunicació innovador i adaptat a cada perfil de client.

L’equip d’Anima va acompanyar a l’equip directiu en el procés de reflexió amb la finalitat última de definir processos i missatges específics que responguessin als reptes particulars de cada perfil.

Fase 1
Definició i caracterització de perfils de clients

Definir els perfils de clients actuals i potencial i identificar els gaps de comunicació existents actualment per respondre a les seves necessitats.

Fase 2
Disseny del Pla de Comunicació: generació de propostes

Generar idees i solucions enfocades a la realització d’una comunicació efectiva sobre la cartera de productes inclosos en la marca. Conceptualització detallada de les solucions