Valoritzar les accions en matèria de sostenibilitat davant el client

El nostre client – empresa del sector vinícola – s’enfrontava al repte de posar en valor davant del client les accions innovadores que realitzava en matèria d’eficiència energètica, sostenibilitat i RSC.

Dins d’un programa d’acceleració comercial, l’equip d’Anima va col·laborar, a través de diverses sessions amb l’equip directiu, en la identificació d’accions prioritàries a impulsar per donar resposta al repte plantejat.

Sessió 1
Situació actual en matèria de sostenibilitat: anàlisi intern i extern

Reflexió sobre el posicionament de la companyia en relació a altres actors del mercat.

Sessió 2
Valoració de les accions desenvolupades i previstes

Resum de la situació de la companyia i de les accions històriques. Revisió de les accions planejades i valoració quant a la seva visibilitat davant del client.

Sessió 3
Identificació d'acció i missatges a comunicar

Validar i compartir amb els equips responsables els resultats de les sessions anteriors i identificar accions i missatges per posar en valor els esforços de la companyia en innovació en matèria de sostenibilitat davant el client.