Domòtica: innovant en el control de la llar

El nostre client – una startup de tecnologia per a la llar – ha definit una nova solució domòtica que permet al client reduir la despesa energètica, millorar la seguretat i optimitzar la qualitat de vida a les llars i pimes.

Vam realitzar un estudi de mercat i business pla per a la seva presentació a un programa de subvencions Europees, l’accés del qual ajudés al nostre client a impulsar el desenvolupament i comercialització de la solució.

Fase 1
Market Research a nivell Europeu i Americà

Analitzar la situació de mercat de la tecnologia per a la llar a Europa, EUA, Canadà i LATAM pel que fa a demanda, competidors i característiques regionals. Definició de l’estratègia d’entrada del producte.

Fase 2
Business Plan adequat a la normativa Horizon 2020

Elaboració d’un Business pla a 5 anys estimant el Pla d’Operacions i Recursos Humans, el Pla de Màrqueting i el Pla Econòmic-Financer.