La multicanalitat com a estratègia d’innovació comercial

Un laboratori farmacèutic necessitava adaptar el seu model comercial als nous perfils de clients. Els canvis en el mercat incitaven a evolucionar des de l’enfocament comercial estrictament presencial cap a una estratègia multicanal, que permetés arribar a un major nombre de clients i relacionar-se de forma més eficient i personalitzada.

Fase 1
Estudi sobre la multicanalitat

Benchmark de la competència i multisectorial i anàlisi de tendències.

Fase 2
Investigació qualitativa

Investigació qualitativa per a farmàcies, metges d’atenció primària i especialistes
Identificar necessitats i solucions en formació i informació, comunicació amb el pacient, ajuda i suport en el seu treball, relació amb la indústria i amb els col·legues de professió, etc.