Transformació digital com a palanca d’innovació

El nostre client – l’àrea d’innovació d’una important empresa de gestió integral del cicle de l’aigua – s’enfrontava al repte de definir i potenciar noves maneres de treballar en diferents departaments de la companya amb l’objectiu d’implantar la transformació digital.

L’objectiu final va ser identificar diverses iniciatives a través de sessions de co-creació, que ajudaran als diferents departaments en el procés de transformació.

10 entrevistes individuals amb càrrecs intermedis per a la identificació de necessitats

2 sessions de co-creació per a la generació de noves formes de treballar

+30 iniciatives identificades

Acompanyament en la implantació de les iniciatives