Transformació digital per a la gestió del coneixement

El nostre client – departament de Gestió del Coneixement d’una empresa líder mundial en la gestió sostenible de recursos naturals – s’enfrontava al repte de migrar el seu principal plataforma de treball compartit a Office365.

Per a això, es planteja el disseny d’un Pla d’Engagement que asseguri la participació dels empleats i redefineixi la manera de treballar, amb l’objectiu últim de maximitzar els resultats esperats d’aquesta migració.

Fase 1
Dissenyar el Pla de Engegament

Definir un Pla de Engegament per a tots els membres de la companyia abordant els punts clau: identificació de stakeholders, definició de la Value Proposition, creació del nou model de govern i disseny del pla d’acció final.

Fase 2
Executar sessions de formació a nivell nacional

Dissenyar i implantar sessions de formació a nivell nacional per potenciar l’ús dels nous espais de col·laboració i apropar el Departament de Gestió de Coneixement a l’organització.

+ 600 persones formades

+ 40 sessions formacions

7 comunitats autònomes

24 empreses diferents