Construint perfils de pacients amb VIH

El client s’enfrontava al repte d’aconseguir entendre millor els diferents perfils existents de pacients amb VIH i descobrir com els diferents tractaments, tant en els que estan disponibles ara com futurs tractaments, s’hi adeqüen.

Per a això, Anima va realitzar un estudi de recerca amb metges especialistes amb un destacat expertise en VIH, per a després identificar els insights i detectar oportunitats de creixement per al client.

Fase 1

Configurar els diferents perfils de pacients

Es van identificar les característiques clau del pacient, com ara necessitats, objectius terapèutics, principals motivacions i grau d’adhesió al tractament. Amb això, es va fer una construcció i caracterització dels perfils de pacient claus prenent com a base la seva prevalença, freqüència de visita, desafiaments i virtuts.

Posteriorment, es va dur a terme el dimensionament dels perfils de pacient.

Fase 2
Entendre l’esquema de tractament per perfil de pacient

En aquesta fase es va identificar l’esquema de tractament triat per perfil de pacient, tenint en compte els diferents perfils mèdics coneguts.

A més, es van detectar els drivers i barreres en l’elecció del fàrmac segons perfils de metge i pacient, i es va fer una valoració de l’arsenal terapèutic present i futur, identificant elements diferenciadors de cada alternativa.

Fase 3
Identificar àrees d’oportunitat

Finalment, es van definir propostes de valor per a la implementació d’accions i iniciatives innovadores destinades a resoldre, tant les necessitats de metges, com de pacients.

Es va fer una projecció de l’abast i impacte d’aquestes accions sobre l’elecció de l’esquema terapèutic per part de l’especialista i una ideació d’eines digitals per a empoderar al pacient en el procés de descobriment i monitoratge de la seva salut.