Customer Experience Testing

El client s’enfrontava a un repte: entendre com els usuaris interactuaven de manera intuïtiva amb un producte únic al mercat, així com comprendre les característiques que li atribuïen després d’haver fet el testatge i d’haver validat tant el target com el model de negoci.

En última instància, l’objectiu era identificar possibles barreres en la interacció amb el producte, i detectar oportunitats que els permetria crear una campanya de comunicació idònia dirigida a l’usuari potencial, tenint en compte els atributs que van associar a l’experiència i els que van associar al producte.

Fase 1
Testatge del producte

Es van realitzar 4 workshops amb potencials usuaris del producte; dos grups formats per participants espanyols, i els altres dos per participants internacionals. En aquestes sessions es va dur a terme un testatge del producte: se’ls va entregar tots els materials perquè individualment poguessin muntar el producte i interactuar-hi. Paral·lelament, els usuaris eren observats durant l’execució del test.

A més a més, es va atorgar un grau de recomanació inicial: després de l’experiència de muntatge i interacció, els participants van atorgar un grau de recomanació d’acord amb l’experiència que van viure, tenint en compte tres factors: funcionament, mecanisme i facilitat d’ús.

Fase 2

Associació d’atributs i missatges

Es van detectar els atributs i missatges clau després del testatge amb el producte, identificant diversos aspectes, com ara la percepció inicial (sentiments associats a l’experiència, tals com l’emoció, la curiositat, la frustració), percepció d’ús i moments (en què els participants consideraven que podien utilitzar o trobar el producte), priorització de conceptes associats al producte de manera espontània (com la descripció o paraules que relacionessin al producte i a l’experiència), i valoració d’atributs suggerits (a partir de conceptes suggerits per qualificar en una escala de l’1 al 10).

Fase 3

Validació del target i model de negoci

Es va detectar el target i es va validar el model de negoci, després d’obtenir el màxim d’informació possible sobre el producte al llarg de la sessió, així com de la interacció, tenint en compte l’usuari potencial, la disposició de pagament i la validació del mètode de compra.

L’usuari potencial es refereix al nivell sociodemogràfic, sociocultural i socioeconòmic. La disposició de pagament fa referència a la comparació amb el preu final del producte al mercat, tenint en compte les diferències entre els participants espanyols i els internacionals i detectant les barreres per efectuar un pagament major. La validació del mètode de compra proposat pel client fa referència al mètode, temps i comunicació.

Fase 4
Detecció d’oportunitats

Es van identificar oportunitats a través de les barreres trobades a diferents moments, tales com: Barreres en el testatge, tant del procés, com dels materials lliurats, Necessitats del producte perquè la disposició de pagament augmenti, Necessitats en comunicació per la millora de la pàgina web, vídeos comercials, materials impresos, etc., i el Grau de recomanació final: per fer la comparativa amb el Grau de recomanació inicial, i així identificar si s’havien donat variacions i per quins motius.