Entenent l’impacte de la campanya de comunicació

El client s’enfrontava al repte d’entendre l’impacte de la seva nova campanya de comunicació, que presentava el nou posicionament de la marca mitjançant una estratègia nova: llançant una execució per cadascun dels sustanciadors de la marca, en lloc dels seus productes.

Anima els va ajudar a entendre la petjada que deixava la campanya a través de les seves diferents execucions, així com a conèixer el discurs que es generava entorn a la marca des d’una perspectiva 360 multicanal i l’impacte en la percepció i imatge de marca de clients i no clients.

Fase 1
Conèixer el record espontani i suggerit

Es va valorar el nivell de coneixement de la campanya en espontani i en suggerit a una mostra de clients i no clients: en espontani per preguntes com “quines campanyes recordes haver vist aquest últim mes?” i “en quins mitjans?”.

D’altra banda, es va valorar el coneixement en suggerit preguntant si recorden unes campanyes d’interès específiques i què és el que recorden / en quins mitjans.

Fase 2
Aprofundir en l’impacte de la campanya

Realització de 3 workshops amb clients i no clients: es va analitzar en profunditat l’impacte de la campanya i es va construir un relat a través de l’exposició als diferents touchpoints de la campanya, abans de valorar la nova estratègia de comunicació. Finalment, es va mesurar l’impacte en la imatge de marca i canvis respecte al posicionament anterior i a la comunicació del client.