Estratègies per activar el neuròleg millennial

El client buscava definir l’estratègia de comunicació i continguts de les noves generacions de neuròlegs. Com que no coneixien en profunditat els seus comportaments i necessitats reals com a clínics, Anima va dur a terme entrevistes en profunditat a neuròlegs de diferents perfils generacionals i de diferents païssos per comprendre el seu context, dia a dia i analitzar els sus comportaments i preferències, tenint en compte el perfil generacional.

L’objectiu final era identificar les necessitats no cubertes de l’especialista mèdic i transformar-les en oportunitats per ajudar el client a apropar-se de manera exitosa als nous prescriptors.

Fase 1

Anàlisi de las diferències generacionales

A través d’entrevistes individuals, diaris d’experiència i observació en context, es van analitzar les diferències i similituds generacionals entorn de diversos àmbits, com ara: a) hàbits i rutines, dedicacions i motivacions en el quotidià del neuròleg; b) maneres d’informar-se i formar-se avui; c) preferències de formació, quant al format, mètode d’aprenentatge i continguts clau; d) relació amb la indústria (canals preferits, continguts i materials d’interès, plataformes, eines, etc.); e) actitud davant el tractament segons diverses patologies.

Fase 2
Diferències en el maneig de la patologia

A més d’investigar els aspectes globals de la neurologia, es van estudiar les possibles diferències generacionals en l’abordatge de la Deterioració Cognitiva Lleu i el Dolor Neuropàtic, com: Percepció de la patologia (Diferències en el nivell de motivació de la patologia, grau d’especialització), necessitats en el maneig de la patologia (diferències en el maneig diari, temps dedicat, etc.), i l’arsenal terapèutic i tractament del pacient (diferències en l’esquema de tractament, percepció, valoració i ús de les diferents alternatives terapèutiques, etc.).

Fase 3
Accions diferencials

Es va realitzar una identificació d’àrees d’oportunitat que responguin a les necessitats detectades de neuròlegs de diferents perfils generacionals, la qual cosa permet un posicionament diferencial en la patologia de Deterioració Cognitiva Lleu i Dolor Neuropàtic.

Es van identificar accions comercials específiques per perfil generacional i país, quant a iniciatives de comunicació, guies de ruta i propostes formatives per a cada país segons els diferents perfils generacionals.