Generant solucions amb focus a pacient i a emocions

El nostre client – una multinacional líder en el sector farmacèutic – havia esbrinat que el component emocional juga un paper decisiu en la prescripció dins de l’àrea de l’Esclerosi Múltiple.

Va considerar indispensable realitzar un estudi per dissenyar noves accions de marketing, amb focus en el pacient i les emocions, que donin valor al neuròleg en l’àrea d’EM, susceptibles de ser incorporades en els plans de marketing de la companyia.

Fase 1
Identificar àrees d'oportunitat i definició de reptes:

Creació de persones en base als perfils de pacients identificats segons els estudis quantitatius i qualitatius i definició de necessitats mitjançant workshops de co-creació.

Fase 2
Generar conceptes

Generació de solucions a l’hora de tractar la malaltia i visualització dels conceptes de solucions amb l’objectiu de validar-se amb els pacients més endavant.

Fase 3
Validar i prioritzar els conceptes:

Optimització de les solucions després validar i refinar i incorporar les millores/modificacions proposades pels pacients target per mitjà d’entrevistes de validació.