Generation Z Human Revolution

El client –una empresa del sector de mobilitat important – buscava comprendre quina és la realitat de la generació Z i quins són els seus hàbits i necessitats en relació amb la mobilitat.

L’equip d’Anima va realitzar dos workshops amb l’objectiu de conèixer en profunditat els valors, les expectatives, els hàbits i l’estil de vida dels membres d’aquesta generació, i identificar insights que van permetre entendre les seves preferències i necessitats pel que fa als vehicles del futur i ajudaran l’empresa a pensar en nous productes i solucions.

Fase 1
Identificació de la generació Z

A través del diari d’experiència i de la realització de dos workshops, es buscava entendre: els conceptes associats a la generació Z i el nivell d’identificació amb aquests conceptes, així com els seus hàbits i estil de vida, a saber, ús del temps (rutines, esports, relacions), relació amb la tecnologia, Xarxes Socials i connectivitat.

També es volia entendre la relació amb el consum i amb les marques: com consumeixen, què prioritzen, marques que els agraden i marques que no els agraden, i per últim, la seva relació amb els diners.

Fase 2
Relació amb la mobilitat

A partir del coneixement de la generació Z, va explorar-se la seva relació amb la mobilitat, pel que fa a:

Quins hàbits tenen, què els agrada fer i quant de temps tarden a desplaçar-se, com avaluen l’oferta actual de vehicles compartits i quan les consideren bones opcions, quins són els valors i atributs associats al cotxe, fins a quin punt estan disposats a comprar un cotxe en un futur, i com s’imaginen que serà el cotxe del futur, quines en seran les principals característiques i atributs.