Innovació en el mercat de complements alimentaris

El client, una empresa especialitzada en alimentació – salut, va plantejar-se com a repte reforçar el seu procés d’innovació actual i omplir el funnel de manera consistent i estructurada, per tal de millorar la seva posició competitiva.

Per fer això, es va dur a terme un procés estructurat i proactiu d’innovació amb una bona governance, per identificar noves oportunitats de mercat amb un enfocament centrat en el consumidor i en els seus prescriptors. Es va iniciar el procés d’innovació en l’àrea de complements alimentaris per 5 categories estratègiques de la marca (articulacions i musculatura, son i relax, cor i circulació, benestar digestiu i probiòtics, detox).

Fase 1
Investigació de tendències

Es va realitzar un benchmarking competitiu, en què es va portar a terme la recerca sobre productes, complements, marques, targets, competidors, tendències i propostes desestimades (en curso o de futur) i estudis disponibles i sobre les 5 categories.

Subsegüentment, es van identificar les tendències en complements per a les 5 categories estratègiques.

Amb això, es van identificar les oportunitats existents en els 5 mercats, com triggers per a la ideació.

Fase 2
Workshop d’ideació

En un inici, es va fer un pre-work de fomentació de creativitat, amb referències inspiradores com tendències detectades i benchmark, insights dels prescriptors i consumidors i informació interna disponible del canal.

Posteriorment, es va dur a terme un workshop d’ideació de nous complements per a alimentar el pipeline d’innovació segons perfils de consumidor i momentes de necessitat de cada una de les 5 categories.

Allí, es van prioritzar les idees basades en diferents variables clau: factibilitat/viabilitat, diferenciació/impacte en el negoci.

Fase 3

Workshop de conceptualització

A l’última fase es va dur a terme un workshop per a detallar les idees seleccionades i convertir-les en conceptes de complements, en què s’especifiquen detalls com: naming, claim, atributs clau, proposta de valor, descripció, etc. Allà, es va realitzar una fitxa per a cada concepte en la qual es va incloure el target a qui van dirigits, ocasió d’ús, productes que substitueix, etc., sumat a una il·lustració que va permetre visualitzar la proposta de producte de manera fàcil.