Innovació Terapèutica

El client tenia com a propòsit entendre el valor de la innovació de diferents stakeholders involucrats en el procés d’avaluació i accés de fàrmacs a Espanya. L’objectiu final era identificar la percepció actual i futura de la innovació aportada per la indústria, així com entendre el nivell d’alineament de la percepció dels stakeholders amb la visió de la companyia.

ANIMA va realitzar una investigació en profunditat, on es van poder identificar insights i palanques clau per a la creació d’una estratègia alineada amb la visió dels stakeholders.

Fase 1
Entendre la situació actual i futura a Espanya

Es van realitzar entrevistes en profunditat a diferents stakeholders involucrats o que coneixien el procés d’avaluació dels medicaments a Espanya: Clínics (oncòlegs i neuròlegs), Experts en economia de la salut, Farmacèutics hospitalaris, Tècnics avaluadors, i Gerents hospitalaris.

Es va entendre la situació actual: percentatges i temps d’aprovació de fàrmacs, priorització de requisits per al finançament i abordatge de la incertesa financera i clínica.

Es va identificar la percepció de futur: detecció de drivers i barreres en l’aplicació de nous models d’aprovació en fàrmacs.

Fase 2
Analitzar la percepció dels stakeholders

Es va fer un anàlisi de diferents percepcions i diferències dels stakeholders, combinat amb les variables que eren objecte de l’estudi: representació de CCAA, nivell de vinculació amb el procés d’avaluació, participació en l’àmbit hospitalari, regional o nacional i d’acord amb els organismes avaluadors.

Es van analitzar aspectes com: diferències i matisos entre els diferents stakeholders, criteris d’avaluació en diferents escenaris, percentatges d’aprovació i temps, requisits ideals per a l’aprovació, i diferències per perfil del coneixement del nou model.

Es va identificar la factibilitat i la rellevància de l’aplicació del nou model de finançament basat en resultats, diferències per perfil i requisits per a la futura implantació a Espanya.

Fase 3
Detectar palanques clau

Es van detectar les palanques a activar per a potenciar el nou model de finançament basat en resultats, així com garantir més accés als medicaments de caràcter més innovador a Espanya.

Es van definir oportunitats i els pròxims passos amb relació a la comunicació, consens, infraestructura tecnològica, models innovadors, i recursos humans; i d’aquesta manera, poder implementar les palanques identificades de manera transversal i de diferents òptiques.