Innovant en nous productes i formats

El nostre client – una empresa de l’àmbit farmacèutic – es planteja conèixer l’experiència dels consumidors en l’àmbit del dolor articular i muscular amb l’objectiu d’identificar necessitats no cobertes i àrees d’oportunitat susceptibles a ser explorades sota les seves marques existents.

La finalitat última és dissenyar noves línies dels seus productes existents amb focus en nous moments de consum i nous perfils de consumidors.

Fase 1
Estudi de tendències i benchmark

Anàlisi de la cartera dels principals competidors a nivell nacional i internacional: proposta de valor, missatges, formats, galèniques, nous ingredients i composicions, etc.

Fase 2
Definició dels diferents perfils de clients potencials

A través de focus groups amb diferents perfils de consumidor es van identificar els seus principals problemes i necessitats en l’àmbit del dolor articular i muscular, així com els seus drivers i barreres en l’ús de productes de venda lliure.

Fase 3
Ideació de solucions i conceptes

Sessions de treball amb el client per generar i conceptualitzar solucions.

Conceptualització de 11 noves solucions altament innovadores