Innovant en Telemedicina com a servei de futur

El nostre client, una aliança d’empreses del sector farmacèutic, era conscient de la necessitat i l’oportunitat que el context sociosanitari li oferia per trobar nous serveis de valor per als clients en l’àmbit Home Care i que li aportarien noves oportunitats de negoci.

L’objectiu del projecte va ser preparar una Sessió de Creativitat en la qual es promogués l’aportació de noves idees a nivell intern.

Fase 1
Anàlisi del Sector Home Care

Necessitats del sistema, propostes existents en el mercat i situació del client davant de la competència.

Fase 2
Preparació i execució de la sessió d'innovació

Promoure la generació de noves idees de negoci a través de la pre-identificació de les àrees de necessitat a explorar i l’ús de materials elaborats per a la sessió.