Innovar en el control dels efectes secundaris

El nostre client – empresa farmacèutica referent – s’enfrontava al repte de desenvolupar una solució digital que permetés, al pacient oncològic amb reaccions cutànies, un control remot d’aquestes.

Per a això, es va disposar a entendre al pacient i valorar-ne les principals necessitats amb la finalitat última de desenvolupar el device més òptim. Posteriorment, es va validar la solució amb el pacient, per valorar la utilitat i la cabuda en el mercat .

Fase 1
Entendre a l’usuari

Realització d’entrevistes individuals per conèixer la seva experiència sobre les reaccions de la pell i el control de les mateixes

Fase 2
Desenvolupar una solució òptima

Identificació d’insights clau per al desenvolupament de la solució, a través de la definició de les etapes i moments clau i la descripció de les necessitats no cobertes.

Fase 3
Validar i valorar la nova solució

Validació i testeig de la solució amb els pacients per a la detecció de les principals fortaleses i debilitats de la mateixa i detectar oportunitats de millora.

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmail