Orientant l’organització al client

El nostre client -un hospital important de Catalunya- s’afrontava al repte d’impulsar la creativitat i la innovació en l’àrea del Direcció de Persones

La finalitat última es fomentar la generació d’idees creatives que donin resposta a un dels seus principals reptes actuals com a departament: orientar l’organització i gestió del departament al client intern.

Sessió 1
Design thinking per a fomentar la innovació

Donar a conèixer la metodologia del Design Thinking per a la identificació de les demandes del nostre client i la definició d’oportunitats d’innovació transversals al departament.

Sessió 2
Abordant reptes per departament

Identificar reptes clau a abordar per departament i ideació d’accions a desenvolupar. Priorització i definició de les iniciatives i projectes duts a terme.