Patient journey: entenent necessitats per innovar

El nostre client – empresa líder en l’àmbit farmacèutic – es planteja conèixer en profunditat l’experiència de metges i pacients en la convivència i tractament d’una malaltia per detectar àrees d’oportunitat susceptibles de ser abordades en els seus plans de màrqueting, amb un focus especial a l’àrea de la multicanalitat i als canals que utilitzen els pacients en les diferents etapes de la malaltia

Fase 1
Investigació etnogràfica

Realització d’entrevistes en profunditat amb metges i pacients per conèixer quines són les seves necessitats i pain points al llarg del viatge amb la malaltia i en la seva relació amb el laboratori.

Fase 2
Anàlisi i identificació de insights accionables

Identificar insights accionables i àrees d’oportunitat sobre les que el client pugui actuar per generar noves propostes de valor per a pacients i el sistema.