Segmentació de propietaris de mascotes

El client s’enfrontava al repte d’identificar i caracteritzar els diferents segments de propietaris segons el seu moment vital, la relació que tinguin amb la seva mascota, el seu estil de vida, així com definir l’User Journey per detectar els pains i gains i les seves grans necessitats.

El fi últim era identificar oportunitats i palanques d’acció que els permetessin accionar els diferents perfils de consumidors, tenint en compte canals, continguts, missatges, etc. Per a cada segment/target identificat.

Fase 1
Identificar els segments

A través d’entrevistes en profunditat amb propietaris de gossos i gats es van identificar els segments d’usuaris tenint en compte, principalment la relació amb la seva mascota a més de les seves preferències, canals d’informació, relació amb el veterinari, relació amb els antiparasitaris i drivers d’ús, etc.

Fase 2
Dissenyar el User Journey

Es va dissenyar el User Journey tenint en compte 4 fases (Presa de decisió, adquisició, aprenentatge i dia a dia), identificant micromoments i insights per fase i per perfil. En cada fase de van identificar drivers, barreres i necessitats no cobertes.

Fase 3
Palanques d'acció

Es van detectar les necessitats no cobertes en el Journey del propietari, dissenyant solucions concretes en les quals el client pot aportar valor.
Es van detallar els missatges i canals a activar per perfil: Canals, missatges, accions per a cadascun dels perfils de propietaris de mascotes identificats.