Solucions verdes i ecològiques

El client –una important empresa de gestió integral del cicle de l’aigua- es va plantejar com a objectiu convertir-se en un partner clau en la gestió sostenible i de neutralitat climàtica amb les diverses empreses i municipis amb els quals col·labora.

Per això, es considera necessari oferir no només serveis de gestió eficient de l’aigua (com seria l’eina de càlcul de la petjada hídrica) sinó també oferir una gamma més ampla de serveis, des de solucions per millorar la gestió d’esdeveniments climàtics, promoure bones pràctiques ambientals com la reforestació i també desenvolupar iniciatives per un ús eficient dels recursos i el seu manteniment.

Per això Anima va ajudar el client en el desenvolupament de fitxes internes que condensaran tota la informació clau de les solucions verdes seleccionades, amb la finalitat d’elaborar una presentació comercial per presentar dites solucions als potencials clients interessats.

Fase 1
Desenvolupament de fitxes internes

Es va realitzar l’estandardització de la plantilla, definint el format de l’arxiu estàndard que conté tota la informació clau i rellevant que cal ser transferida. Aquests registres són validats amb la Gerència del Departament.

Es van concertar reunions amb els diferents experts de cada una de les solucions, per recollir tota la informació i continguts clau que s’utilitzaran per a l’elaboració dels expedients i la posterior presentació comercial.

Fase 2
Paquetització de les solucions

Va preparar-se una presentació comercial de les solucions verdes treballades per presentar-les de manera visual i estructurada als clients potencials.

L’estructura de la presentació, que recull tota la informació, és la següent: 1) Contextualització de com aquestes cinc solucions donen resposta a les necessitats actuals de les ciutats; 2) Principals reptes actuals dels municipis i ciutats; 3) Detall de cadascuna de les solucions i els beneficis que hi aporten.