Validació de missatges d’un producte pel VIH

El producte pel VIH del client es trobava en un moment clau gràcies als avenços i novetats dels últims anys: més enllà del protagonisme dels tractaments bàsics basats en la Triple Teràpia, el mercat es modifica amb la irrupció de tractaments de Doble Teràpia i l’arribada en un futur molt proper de tractaments injectables de llarga durada (Long-acting).

Amb el propòsit de validar aquesta percepció, el client ha sol·licitat el suport d’ANIMA per tal de comprendre en més profunditat els diferents perfils de pacients existents en el VIH i de saber com s’hi adeqüen els diferents tractaments disponibles i els futurs.

Fase 1

Drivers de prescripció i valoració d’alternatives en VIH

Es van entendre les característiques generals del pacient amb VIH i dels dos perfils de pacients target a ser discutits en els workshops.

Es van prioritzar els drivers de prescripció i es van tenir en compte a l’hora d’iniciar un tractament per a VIH en un pacient.

Es van avaluar els atributs associats als dos fàrmacs de referència en l’arsenal terapèutic disponible per a VIH.

Fase 2
Validació de missatges racionals

Es va avaluar el nivell de credibilitat i diferenciació dels diferents missatges racionals associats al producte del client.

Es van valorar les percepcions espontànies sobre els missatges racionals transmesos. Considerant l’assertivitat, la rellevància i l’impacte del missatge.

Es va entendre la visió dels especialistes quan es va discutir sobre el contingut científic que hi vam compartir.

Fase 3
Validació de missatges emocionals

Es va entendre la percepció dels especialistes davant dels missatges emocionals que podrien ser utilitzats per acompanyar les campanyes del producte.