Construcció d’un pla i un model d’innovació

El nostre client vol avançar en la diferenciació comercial, l’aportació de valor al client i l’eficiència dels seus processos interns.

El nostre repte és potenciar la sistematització de la innovació, a través de l’alineament i la integració de les iniciatives i projectes d’innovació dins de l’estratègia corporativa.

Fase 1
Definició del pla d'innovació comercial

Alinear el Pla amb l’estratègia de la companyia i potenciar l’impuls de les noves iniciatives.

Fase 2
Creació de la Cartera de Projectes d'innovació

Realització de diferents processos de generació d’idees i selecció d’aquelles més alineades amb l’estratègia corporativa.

Fase 3
Implantació d'un Model integral de gestió de la innovació

Creació d’un informe de metodologies per unificar i sistematitzar els processos de gestió de la innovació dins de la companyia.