Implantar projectes d’innovació en l’àrea comercial

El nostre client – i el sector Farma en general – s’enfrontava a un entorn cada vegada més complex i competitiu, amb una forta tendència cap a la homogeneïtzació de productes.

A causa de la dificultat per diferenciar-se, l’àrea comercial es va marcar el repte d’innovar en la seva aproximació al client i repensar la visita comercial amb noves solucions.

Fase 1
Suport i seguiment permanent de projectes d'innovació comercial

Acompanyament de projectes, aportant als equips metodologies per a la implantació, gestió i mesurament de resultats, i facilitant la gestió interna cap als nous canvis.

Fase 2
Definició del procés i metodologies d'innovació de l'àrea

Disseny i lideratge de les reunions de Líders d’Innovació per a la transmissió de metodologies, aprenentatges i bones pràctiques extretes del dia a dia dels equips.

25 territoris

96% projectes implantats

El 88% acceptació interna

Reconeixement de projecte intern més innovador