Impulsar i materialitzar la RSE a una empresa en expansió

El nostre client – una gran empresa familiar espanyola – despuntava pel seu ràpid creixement i internacionalització, prenent posicions líders de mercat.

Competir internacionalment li exigia un nivell d’execució encara més excel·lent, traduït en el desenvolupament de noves polítiques en matèria d’RSE que inversors i clients europeus valoraven.

Definició de les línies estratègiques per innovar en sostenibilitat

Publicació de la 1ª i 2ª Memòria d’RSE

Creació del Comitè d’RSE

Definició d’indicadors de RSE en cadascuna de les àrees

Acompanyament a l’equip responsable en la gestió del canvi

 

“La construcció i consolidació d’unes relacions efectives amb els nostres accionistes, clients, col·laboradors i proveïdors han permès a la nostra empresa evolucionar com a companyia i ocupar avui situacions de lideratge en el mercat”