Mapping d’hospitals a Espanya

El client –empresa líder mundial en tecnologia mèdica i en solucions per tenir cura de la salut– disposava d’un mapatge molt bàsic en referència als hospitals d’Espanya i de les seves característiques principals. El fet de no disposar d’aquesta informació actualitzada ni dels recursos interns de cada hospital impedia que el client tingués, de manera estructurada, una foto inicial de com està Espanya avui (després de la pandèmia), i l’evolució futura.

És per això, que ANIMA va dur a terme un mapatge dels Hospitals a Espanya respecte als recursos estructurals de què disposen (nombre de quiròfans, llits UCI, llits a planta, etc.), així com l’activitat que realitzen (cirurgies realitzades, tipus de cirurgies, etc.). A més a més, ANIMA s’encarregarà d’actualitzar periòdicament aquesta base de dades.

Fase 1
Mapatge dels hospitals

L’equip d’ANIMA va desenvolupar una primera proposta d’eina de mapatge que va validar-se amb el client per determinar possibles canvis o noves aplicabilitats.

Es va dur a terme el mapatge d’un total de 400 hospitals gràcies al qual ara disposem d’una BBDD completa en relació amb el tipus d’hospital i els recursos que presenta: Nivell d’especialització, nombre de llits, cirurgies portades a cap, etc., i dades de quiròfans: quiròfans robòtics, intervencions, UCIs, etc.