Oportunitats de transformació en AISP i PISP

El nostre client – un grup bancari líder a Espanya- vol comprendre al potencial client dels nous serveis AISP i PISP. L’objectiu final buscava entendre com aconseguir el consentiment del client per accedir als comptes en altres entitats amb les quals es treballa i poder convertir-se així en un proveïdor d’ofertes de valor.

Anima va dur a terme un estudi d’investigació amb diferents tipologies de clients on es van validar productes i van generar –se’n de nous.

Fase 1
Mostra i materials

Validació de la mostra i preparació dels materials (guió de les sessions grupals i diari d’experiència). Metodologies implementades: Visual thinking, tècniques projectives d’imatges, restriccions i caixes morfològiques.

Fase 2
Entendre, validar i generar

Comprendre l’opinió dels potencials clients sobre els AISP i PISP i el posicionament del banc. Validar els serveis ja dissenyats i generar-ne de nous que disposin al client a cedir la seva informació.