Accelerant la implantació de projectes transformadors

El nostre client – la major empresa d’aigües de Barcelona – va realitzar, juntament amb la col·laboració d’Anima, un exercici d’identificació de projectes estratègics a abordar el 2018. Després de la identificació de 6 projectes transformadors, es va detectar la necessitat d’acompanyar i donar suport metodològic als equips.

L’equip d’Anima va elaborar un pla d’acompanyament per impulsar la gestió transversal dels projectes i promoure i traslladar una metodologia d’innovació en el desenvolupament dels mateixos.

Workshops de reflexió amb els equips

Co-creació d’iniciatives

6 Plans de projecte

Disseny de materials de comunicació per projecte

Creació i gestió del pla de comunicació transversal

Informes i reunions de seguiment amb la Direcció