DISSENYAR I INNOVAR

INNOVACIÓ EN PRODUCTE I SERVEIS

Generem solucions disruptives a través de sessions d’ideació, obertes a la participació de clients i experts. Utilitzem el “design thinking”, mantenint sempre el nostre enfocament a les necessitats del mercat i la viabilitat corporativa.

MÉS INFORMACIÓ
DISSENY DE SOLUCIONS

Transformem les idees en conceptes d’innovació. Definim detalladament el target i les característiques funcionals, emocionals i formals, cobrint tots els aspectes essencials per al seu desenvolupament tecnològic i implementació.

MÉS INFORMACIÓ
DISSENY DE SOLUCIONS

Transformem les idees en conceptes d’innovació. Definim detalladament el target i les característiques funcionals, emocionals i formals, cobrint tots els aspectes essencials per al seu desenvolupament tecnològic i implementació.

MÉS INFORMACIÓ
VALIDACIÓ I CO-CREACIÓ

Redefinim i millorem un concepte, integrant les necessitats de l’usuari o client final i alineant amb l’estratègia corporativa. Validem els conceptes i obtenim inputs que ens permeten desenvolupar solucions diferencials i implantables.

MÉS INFORMACIÓ