IMPLANTAR LA INNOVACIÓ

IMPLANTACIÓ DE PROJECTES PILOT

Transformem les solucions en projectes pilot i donem suport metodològic als equips en la gestió de la seva implantació. Treballem per convertir les idees en resultats d’èxit, gestionant els processos de canvi i implicant als equips.

MÉS INFORMACIÓ
ACCELERACIÓ DE PROJECTES

Ajudem a impulsar projectes en fase seed així com empreses de recent creació, mitjançant un programa de formació, mentoring i consultoria, accelerant així les etapes de validació en el mercat i el procés de desenvolupament i consolidació.

MÉS INFORMACIÓ
ACCELERACIÓ DE PROJECTES

Ajudem a impulsar projectes en fase seed així com empreses de recent creació, mitjançant un programa de formació, mentoring i consultoria, accelerant així les etapes de validació en el mercat i el procés de desenvolupament i consolidació.

MÉS INFORMACIÓ
ALINEACIÓ D’EQUIPS

Donem suport als líders de projecte a la feina d’organitzar i alinear el seu equip a través de diferents eines de reflexió grupal que permeten que cada membre arribi al 100% del seu potencial en el context del grup i el projecte.

MÉS INFORMACIÓ
SISTEMATITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

Oferim suport metodològic per a implantar un model de gestió integral de la innovació. Definim l’estratègia i objectius, el model organitzatiu, els processos i metodologies per crear una cartera d’iniciatives que alimenti el funnel d’innovació.

MÉS INFORMACIÓ
SISTEMATITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

Oferim suport metodològic per a implantar un model de gestió integral de la innovació. Definim l’estratègia i objectius, el model organitzatiu, els processos i metodologies per crear una cartera d’iniciatives que alimenti el funnel d’innovació.

MÉS INFORMACIÓ
SISTEMA D’INDICADORS

Impulsem a les organitzacions al canvi a través de la definició i implantació de sistemes d’indicadors que ajudin a avaluar i fer un seguiment dels canvis i estratègies implantades en les nostres organitzacions.

MÉS INFORMACIÓ